בית הכנסת "היכל מנחם" ,Jewish topics

Jewish

shiurim Jewish topics

for Man & Woman

days: Sunday houre 20:30

with : הרב גלר

Class will be held in English

בית הכנסת "היכל מנחם" בן יהודה 87,St. תל אביב