בית הכנסת "היכל מנחם" , תלמוד

תלמוד

שיעור תלמוד

מיועד ל גברים

בימי יום ראשון בשעה 19:00

עם : הרב קנול

שיעור שבועי תלמוד- מסכת נדרים

בית הכנסת "היכל מנחם" רחוב בן יהודה 87, תל אביב