בית הכנסת המרכזי לצפון ,גמרא

גמרא

shiurim גמרא

for Man

days: Tuesday houre 20:00

with : דוד פרוור

סנהדרין

Class will be held in English

בית הכנסת המרכזי לצפון 126 בן יהודה,St. תל אביב