תנאי שימוש באתר

 1. השימוש באתר מותנה בהסכמה לתנאי השימוש.
 2. אין להעתיק חומרים מהאתר ללא רשות מפורשת בכתב מהנהלת האתר .
 3. אין הנהלת האתר או מי מבעליה אחראית לאיכות או טיבן של ההודעות המוצגות באתר.
 4. אין הנהלת האתר או מי מבעליה אחראית לביטולי ארועים המוצגים באתר .
 5. הנהלת האתר או מי מבעליה לא תישא בשום נזק ישיר או עקיף הנגרם לגולשי האתר כתוצאה משימוש באתר. השימוש באתר ובמידע המופיע בו הינו על אחריות גולשי האתר בלבד.
 6. הנהלת האתר או מי מבעליה שומרים לעצמם את הזכות להסיר כל מידע המופיע באתר ללא חובת נימוק כלפי כל אדם או גוף כלשהו.
 7. הנהלת האתר או מי מבעליה רשאים אך אינם מחויבים לתבוע משתמשים עקב שימוש פוגע או מעליב כלפי גולשי האתר או הנהלת האתר או מי מבעליו.
 8. הנהלת האתר או מי מבעליה רשאים למחוק ולהרחיק משתמשים מן האתר ללא מתן נימוק כלפי אדם או גוף כלשהוא.
 9. הנהלת האתר או מי מבעליה רשאים לאגור חלק או את כל מספרי אי.פי ו\או כל חומר הקשור לזיהוי גולשי האתר ללא מתן הסבר או נימוק לשיקולי השמירה ואינם אחראים לנזק ישיראועקיף שיגרם כתוצאה מפעולה זו .
 10. הנהלת האתר או מי מבעליה רשאים להעביר מספרי אי פי ו\או כתובות אי-מייל(דוא"ל) למשטרת ישראל או לכל גוף חוקי כלשהו לפי שיקול הנהלת האתר או מי מבעליה .
 11. הנהלת האתר או מי מבעליה אינם נושאים באחריות לגבי נזק ישיר או עקיף שיגרם לגולשי האתר עקב פריצה וגניבת הנתונים שנשמרים במחשבי האתר.
 12. הנהלת האתר או מי מבעליה אינם מחויבים לזמינות האתר או תוכנו והם רשאים להסירו מרשת האינטרנט ללא הודעה או התראה מוקדמת.
 13. הנהלת האתר או מי מבעליה אינם נושאים באחריות לגבי תוכן המודעות הפרסומיות המופיעות באתר .
 14. הנהלת האתר או מי מבעליה אינם נושאים באחריות לגבי טיב המודעות הפרסומיות ואינם נושאים באחריות לגבי כל נזק ישיר או עקיף שיגרם בעקבות שימוש או תוכן המודעות הפרסומיות.
 15. הנהלת האתר או מי מבעליה רשאים לסרב לפרסם מודעות הפרסומיות ללא מתן כל נימוק כלפי אף אדם או גוף כלשהו.
 16. כל נושאים משפטיים ידונו בבית המשפט בת"א אביב -יפו או בכל בית משפט אחר לפי שיקול בלעדי של הנהלת האתר ו\או בעלי האתר .