בית הכנסת "היכל מנחם"

הרב קנול

תלמוד

שיעור שבועי תלמוד- מסכת נדרים

גברים

יום ראשון 19:00

בן יהודה 87 תל אביב

שיעורים נוספים של הרב קנול תל אביב

יום ראשון
19:00
הרב קנול
שיעור בנושא: פרשת השבוע
בית הכנסת "היכל מנחם" בן יהודה 87, תל אביב
יום ראשון
19:00
הרב קנול
שיעור בנושא: תלמוד
בית הכנסת "היכל מנחם" בן יהודה 87, תל אביב
יום שלישי
19:00
הרב קנול
שיעור בנושא: משלי
בית הכנסת "היכל מנחם" בן יהודה 87, תל אביב
יום שבת
15:40
הרב קנול
שיעור בנושא: תלמוד
בית הכנסת "היכל מנחם" בן יהודה 87, תל אביב